logo.png

Callback form

Provide us with your phone number

Callback form

Your callback has been sent sucessfully

Загальні збори членів кредитної спілки 2014

Шановний члене Харківської обласної кредитної спілки „Слобожанська”!

   Запрошуємо Вас взяти участь в чергових загальних зборах членів Харківської обласної кредитної спілки “Слобожанська”, які відбудуться 30 травня 2014 року об 15:00 за адресою: м. Харків, м. „Університет”, вулиця Мироносицька, 42, в приміщенні Національного наукового центру „Інститут метрології”, конференцзал.

Реєстрація присутніх членів для участі в загальних зборах проводиться 30 травня 2014 року з 14:30 до 15:00.

 

Порядок денний:

  1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки.
  2. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради.
  3. Заслуховування та затвердження звіту правління.
  4. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету.
  5. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії.
  6. Заслуховування висновку аудитора.
  7. Затвердження звітності про фінансово-господарську діяльність кредитної спілки за 2013 рік.
  8. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності за 2013 фінансовий рік.
  9. Затвердження Статуту в новій редакції.
  10. Ознайомлення з бюджетом на 2014 фінансовий рік.

Ознайомлення членів Спілки з документами, пов’язаними із порядком денним, з біографіями кандидатів у члени спостережної ради та ревізійної комісії, можна здійснити в офісі ХОКС „Слобожанська”. Проекти рішень та документи будуть надані під час реєстрації членів кредитної спілки на загальні збори.

Заяви від членів Спілки з пропозиціями та зауваженнями щодо порядку денного приймаються у письмовій формі на ім’я Голови спостережної ради, до 12 травня 2014 року в офісі ХОКС „Слобожанська” за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 19-а.

Довідки за тел: (057) 715-77-02, 715-77-20.

Наша адреса
Харків, вул. Мироносицька, 19А
тел: (057) 715-77-20
(050) 198-07-71
(067) 572-21-51