logo.png

Callback form

Provide us with your phone number

Callback form

Your callback has been sent sucessfully

Членство в Кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземні піддані та особи без громадянства, які постійно проживають на території м.Харкова та Харківської області, мають повну цивільну дієздатність та не мають непогашеної судимості за корисливі злочини.

Як стати членом кредитної спілки?

Для цього необхідні такі документи:

 • Копія 1 та 2 сторінки паспорта, сторінку з пропискою.
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.
 • Обов'язкова прописка чи реєстрація у м.Харкові чи Харківській області.

А так само сплатити:

 • Одноразовий вступний внесок – 90 грн. (Дев'яносто грн.00коп)
 • Одноразовий членський внесок - 10 грн. (Десять грн.00коп.)

Права членів кредитної спілки:

 • брати участь у вирішенні питань діяльності кредитної спілки шляхом голосування на загальних зборах;
 • обирати та бути обраним до його органів управління;
 • вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;
 • отримувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, що надаються членам кредитної спілки відповідно до статуту;
 • отримувати інформацію про діяльність кредитної спілки, бути ознайомленим із річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління кредитної спілки та іншими документами, що стосуються діяльності кредитної спілки;
 • отримувати дохід за своїм пайовим вкладом, якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки;
 • вийти з членів кредитної спілки у порядку, передбаченому статутом спілки.

Обов'язки членів кредитної спілки:

 • дотримуватися положень статуту та інших актів кредитної спілки, виконувати рішення її органів управління;
 • брати участь у формуванні майна кредитної спілки, зокрема сплачувати у грошовій формі вступні, обов'язкові пайові та інші внески у розмірах, строках та в порядку, визначених статутом;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію щодо діяльності союзу;
 • виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України та статутом кредитної спілки.

Вихід із членів кредитної спілки:

Вихід чи виняток із членів кредитної спілки може відбуватися у таких випадках:

 1. добровільного виходу із членів кредитної спілки;
 2. виняток у разі порушення Статуту кредитної спілки;
 3. смерть члена кредитної спілки.

 

Наша адреса
Харків, вул. Мироносицька, 19А
тел: (057) 715-77-20
(050) 198-07-71
(067) 572-21-51