logo.png

Callback form

Provide us with your phone number

Callback form

Your callback has been sent sucessfully

Общее собрание членов кредитного союза

  


Запрошуємо членів спілки взяти участь в чергових загальних зборах членів Харківської обласної кредитної спілки “Слобожанська”, які відбудуться 25 травня 2012 року об 16:00 за адресою: м. Харків, м. „Університет”, площа Свободи, 4, в приміщенні Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, праве крило, 10-й поверх, „велика хімічна” аудиторія.


Реєстрація присутніх членів для участі в загальних зборах проводиться 25 травня 2012 року з 15:30 до 16:00.

Порядок денний:

 1. 1.Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки.
 2. 2.Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради.
 3. 3.Заслуховування та затвердження звіту правління.
 4. 4.Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету.
 5. 5.Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії.
 6. 6.Заслуховування висновку аудитора.
 7. 7.Затвердження звітності про фінансово-господарську діяльність кредитної спілки за 2011 рік.
 8. 8.Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності за 2012 фінансовий рік.
 9. 9.Затвердження змін до Статуту.
 10. 10.Затвердження Положень кредитної спілки: „Про загальні збори”, „Про спостережну раду”, „Про ревізійну комісію”, „Про правління”, „Про кредитний комітет”.
 11. 11.Затвердження „Порядку розподілу доходів та покриття збитків”.
 12. 12.Затвердження розміру обов’язкового внеску в резервний капітал кредитної спілки.
 13. 13.Делегування загальними зборами членів ХОКС „Слобожанська” спостережній раді повноважень, що не становлять виключну компетенцію загальних зборів:

        а) прийняття рішення про зміну та/або виключення (в тому числі примусове) засновників із складу засновників;

        б) утворення в складі кредитної спілки структурного підрозділу або визначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю) та розгляд його (її) звітів.

 1. 14.Ознайомлення з бюджетом на 2012 фінансовий рік.

Ознайомлення членів Спілки з документами, пов’язаними із порядком денним, можна здійснити в офісі ХОКС „Слобожанська”. Проекти рішень та документи будуть надані під час реєстрації членів кредитної спілки на загальні збори.

Заяви від членів Спілки з пропозиціями та зауваженнями щодо порядку денного приймаються у письмовій формі на імя Голови спостережної ради, до 10 травня 2012 року в офісі ХОКС „Слобожанська” за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 19.

Довідки за тел: (057) 715-77-02, 715-77-20.

Наша адреса
Харків, вул. Мироносицька, 19А
тел: (057) 715-77-20
(050) 198-07-71
(067) 572-21-51