logo.png

Callback form

Provide us with your phone number

Callback form

Your callback has been sent sucessfully

Загальні Збори членів кредитної спілки

25 травня 2018 року  відбулись загальні збори членів Харківської областної кредитної спілки "Слобожанська".

Члени кредитної спілки на загальних зборах розглянули та прийняли рішення з наступних питаннь порядку денного:

 

Затвердити наступний порядок денний:

 1.Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки.

2.Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради.

3.Заслуховування та затвердження звіту правління.

4.Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету.

5.Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії.

6.Заслуховування висновку аудитора.

7.Затвердження звітності про фінансово-господарську діяльність кредитної спілки за 2017 рік.

8.Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності за 2018 фінансовий рік.

9.Затвердження Статуту в новій редакції.

10.Затвердження Порядку розподілу доходу та покриття збитків у Харківській обласній кредитній спілці «Слобожанська».

11.Ознайомлення з бюджетом на 2018 фінансовий рік.

12.Про встановлення щорічного членського внеску до резервного капіталу

Наша адреса
Харків, вул. Мироносицька, 19А
тел: (057) 715-77-20
(050) 198-07-71
(067) 572-21-51