logo.png

Callback form

Provide us with your phone number

Callback form

Your callback has been sent sucessfully

ВАКС висловила свої пропозиції та зауваження до «Національної доповіді»

 

21 квітня 2009 року Всеукраїнська асоціація кредитних спілок звернулася з проханням до Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України врахувати її пропозиції при подальшому опрацюванні «Національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні» (далі – Національна доповідь) на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 18.03.2009 №40285/139/1-08.

«Всеукраїнська асоціація кредитних спілок в цілому підтримує стратегічні та тактичні пріоритети у сфері розвитку підприємництва, окреслені Національною доповіддю», – говориться у зверненні Асоціації. - Водночас ВАКС вважає за необхідне більш повно враховувати важливу роль кредитівок у кредитно-фінансовій підтримці діяльності малого бізнесу та фермерства, формуванні середнього класу та підвищенні рівня зайнятості населення країни».

Зокрема, у контексті обговорення Національної доповіді, а саме розділів 4.2, 4.3 і 4.5 та Стратегічних пріоритетів державної політки розвитку підприємництва в Україні, Асоціація пропонує:

  • визначити пріоритетом внесення змін у відповідні законодавчі акти України та формування сприятливого регуляторного середовища з метою підвищення здатності кредитних спілок до ефективного кредитування та надання інших фінансових послуг малим підприємствам та фермерським господарствам;
  • розглянути можливість повноцінного залучення кредитних спілок до реалізації національних та регіональних програм сприяння та підтримки розвитку підприємництва;
  • сприяти залученню кредитних спілок до програм часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами та інших механізмів здешевлення кредитів для малого бізнесу та фермерів;
  • розглянути можливість залучення кредитних спілок до цільового рефінансування з метою подальшого кредитування приватних підприємницьких ініціатив, у тому числі в рамках програм соціальної адаптації та утворення додаткових робочих місць;
  • сприяти опрацюванню та запровадженню механізмів можливої взаємодії між кредитними спілками та елементами інфраструктури підтримки розвитку малого підприємництва;
  • серед заходів з активізації інвестиційної та інноваційної діяльності малих і середніх підприємств у складі стратегічних пріоритетів у сфері розвитку підприємництва передбачити захід такого змісту: «формування належного правового середовища та утворення необхідних інституційних можливостей з метою розширення діяльності кредитних спілок з надання кредитів та інших фінансових послуг для суб'єктів малого підприємництва і фермерських господарств із одночасним наданням їм права набуття членства в кредитній спілці, а також запровадження за державної підтримки системи гарантування вкладів членів кредитних спілок та механізмів рефінансування кредитних спілок».
Наша адреса
Харків, вул. Мироносицька, 19А
тел: (057) 715-77-20
(050) 198-07-71
(067) 572-21-51