logo.png
г. Харьков, ул. Мироносицкая,19а

Заказ обратного звонка

В настоящее время наш рабочий день закончен. Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.

Обьединения кредитных союзов

Харьковский областной кредитный союз «Слобожанский» является участником следующих объединений кредитных союзов:

 • Харьковской областной ассоциации кредитных союзов,
 • Объединения кредитных союзов "Программа защиты вкладов",
 • Всеукраинской ассоциации кредитных союзов военнослужащих и работников силовых ведомств.
 • Всеукраинская ассоциация кредитных союзов.

 

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ создана кредитными союзами Харьковской области «13» апреля 2005 года.

 • Членами ассоциации являются Кредитные союзы:
 • Кредитный Союз «Самопомощь»,
 • Кредитный Союз «Украина»,
 • Кредитный Союз «Харьковская касса взаимопомощи»,
 • Кредитный Союз «Регион»,
 • Кредитный Союз «Карат»,
 • Кредитный Союз «Родинний кредит»,
 • Кредитный Союз «Наша Справа»,
 • Кредитный Союз «Опора»,
 • Кредитный Союз «Соколов»,
 • Кредитный Союз «Форум»,
 • Кредитный Союз «Золотые ворота»,
 • ПКВ ВАТ «Турбоатом»,
 • Кредитный Союз «Фінансова підтримка».

ОБЪЕДИНЕНИЕ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ "ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВКЛАДОВ"

Харьковский областной кредитный союз «Слобожанский» является участником Объединения Кредитных Союзов «Программа защиты вкладов».«Программа защиты вкладов» - добровольное объединение кредитных союзов, созданное с целью обеспечения финансовой стабильности её участников.Подробная информация про трехуровневую систему охраны депозитных вкладов членов кредитных союзов - участников объединения на сайте www.pzv.net.ua

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ та ПРАЦІВНИКІВ СИЛОВИХ ВІДОМСТВ

Створена у квітні 2004 року та об'єднує 25 кредитних спілок в більш ніж 20 регіонах України. Членами кредитних спілок є більше 30 тис. діючих та звільнених в запас військовослужбовців та працівників силових відомств.

Діяльність Асоціації зосереджена на наступних напрямках:

 — надання допомоги та захисту спільних інтересів членів Асоціації;

 — надання правової, фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги членам Асоціації;

 — створення комерційних та підприємницьких структур для забезпечення сталого фінансування кредитних спілок та розвитку їх діяльності у відповідності до Статуту;

 — створення Стабілізаційного фонду;

 — створення власної платіжної системи та організацію випуску власних платіжних засобів;

 — створення при Асоціації Третейського Суду;

 — створення навчально-методичного Центру при Асоціації;

 — розвиток міжнародних зв'язків з Асоціаціями та Кредитними спілками інших країн.

      За невеликий час існування наша Асоціація виконала значний обсяг робіт. Надана суттєва допомога в формуванні органів управління кредитних спілок, та навчанні їх фахівців. Підготовлено пакет учбово-методичних матеріалів з найзлободенніших питань нашого функціонування. А саме: організація діяльності кредитної спілки, робота кредитного комітету та ведення бухгалтерського обліку. Проведено дві міжнародні конференції, чотири робочі конференції по поточним організаційним питанням Асоціації та два навчальних семінари для керівного складу кредитних спілок.

Сьогодні ми працюємо над головними заданнями, котрі потрібно вирішувати Асоціації та кожній окремій кредитній спілці на поточному етапі нашого становлення.

По перше: організацію взаємодії кредитних спілок щодо використання тимчасово вільних коштів на задоволення потреб своїх членів. Ця задача на сьогодні вирішується за рахунок створення об'єднаної кредитної спілки Асоціації.

По друге: створення сприятливих умов співпраці кредитних спілок з Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Держфінпослуг, Держкомпідприємництва та іншими органами влади та місцевого самоврядування в соціальній адаптації військовослужбовців та забезпечення їх житлом.

По третє: за посередництвом Асоціації забезпечити можливість надання довгострокових кредитів, за відсотковою ставкою нижче ринкової, членам кредитних спілок на будівництво житла.

По четверте: за участю Асоціації забезпечити кредитні спілки відповідними фінансовими ресурсами для збільшення їх статутного капіталу і стабільного функціонування.

Значну увагу Асоціація приділяє створенню системи гарантування повернення вкладів членів кредитних спілок. Кредитні спілки Асоціації займаються не лише кредитуванням військовослужбовців але і інших верств населення, а саме: приватних підприємців, фермерів, працівників та службовців різних підприємств та установ.

Діяльність Асоціації зосереджена на наступних напрямках:

 — надання допомоги та захисту спільних інтересів членів Асоціації;

 — надання правової, фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги членам Асоціації.

ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) працює задля забезпечення сталого розвитку та сприятливих умов діяльності кредитних спілок України через поєднання потенціалу місцевих асоціацій кредитних спілок та участь у побудові в Україні системи кредитної кооперації.

Діяльність асоціації базується на принципах взаємодопомоги, законності, гласності та добровільності членства. ВАКС об'єднує в своїх лавах кредитні спілки,

які відповідають чітко визначеним критеріям: дотримання законодавства, повага до міжнародно визнаних принципів кооперативного руху, фінансова стабільність. ВАКС прагне, насамперед, щоб кредитні спілки, які є її членами були безпечними для своїх членів. Це - класичні кредитні спілки, які працюють на кооперативних засадах і в яких забезпечується верховенство інтересів членів.

Установчі збори Всеукраїнської асоціації кредитних спілок відбулися 7 листопада 2003 року, і певний час пішов, так би мовити, на "пошук себе". В ухваленій Урядом України у червні 2006 р. Концепції розвитку кредитної кооперації в Україні передбачено, що система кредитної кооперації України складатиметься з трьох рівнів. Кредитні спілки об'єднуються у місцеві асоціації, а місцеві асоціації можуть створити асоціацію третього - всеукраїнського - рівня. Така система є дуже ефективною, бо місцеві асоціації ближчі до своїх членів і краще розуміють їхні потреби, а центральна асоціація може підтримувати їх і представляти їхні інтереси на національному рівні, у відносинах з органами влади та іншими структурами, координувати роботу всієї системи, забезпечувати її послугами фахівців, які на обласному рівні надавати нерентабельно, а часом і просто неможливо.

ВАКС визначила для себе одним із пріоритетних завдань стати такою асоціацією місцевих асоціацій кредитних спілок, і 25 листопада 2006 року, на IV Позачерговій конференції Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, було ухвалено зміни до статуту, які закріпили це положення.

В Україні зараз створені і працюють 24 місцеві асоціації, які надають послуги своїм членам на обласному рівні, а ВАКС представляє їхні інтереси на центральному рівні, допомагає місцевим асоціаціям об'єднати зусилля для вирішення спільних завдань на національному рівні. Крім того, ВАКС допомагає кредитним спілкам в областях, де асоціацій поки що немає, згуртуватися і створити такі об'єднання, щоб було легше працювати і приносити більше користі своїм членам завдяки більш якісній роботі. За рік, що минув, ВАКС допомогла створити асоціації в трьох областях, і ця робота продовжується.

Пріоритетом для ВАКС є підтримка саме місцевих асоціацій при повній повазі до їх автономії у своїх областях як організацій, які працюють для кредитних спілок, що входять до них. Це означає, що ВАКС співпрацює з місцевими асоціаціями, відбувається взаємодоповнення ВАКС і місцевих асоціацій. Завдання ВАКС полягає у супроводженні і представленні інтересів як асоціацій, так і відповідно їх членів на національному рівні, сприянні їх самореалізації, відстоюванні їх інтересів шляхом лобіювання, а також наданні широкого спектру послуг, в яких вони відчувають потребу.

Для цього при ВАКС діють такі робочі органи, до складу яких увійшли представники місцевих асоціацій:

 • Комітет з лобіювання та представництва інтересів кредитних спілок,
 • Комітет із зв'язків з громадськістю, інформаційно-просвітницької діяльності та кооперативного брендингу,
 • Комітет з питань ринкової політики та сервісної інфраструктури,
 • Група уповноважених з питань міжнародного співробітництва ВАКС.

Свідченням того, що кредитні спілки цінують те, що для них робить ВАКС, є те, що за рік, який минув з часу Позачергової конференції, де був узятий курс на перетворення ВАКС на асоціацію асоціацій, членство ВАКС збільшилося втричі, до неї вступило 117 нових членів з усієї України. А загалом, враховуючи роботу не лише з прямими членами, а й з місцевими асоціаціями, ВАКС допомагає близько 339 кредитним спілкам, що становить третину руху кредитних спілок України.

Одним із пріоритетів ВАКС на сьогодні є активна участь у створенні потужної та стійкої системи кредитної кооперації в Україні. 14 вересня 2007 року ВАКС виступила одним з ініціаторів створення єдиної системи представництва та захисту інтересів, стабілізаційної підтримки та сервісного супроводження кредитних спілок - членів Всеукраїнської та місцевих асоціацій кредитних спілок. У цій системі ВАКС підтримує створення і тісно співпрацює із стабілізаційною установою, яка називається "Програма захисту вкладів", і системою навчально-консультаційних центрів на базі місцевих асоціацій. "Програма захисту вкладів" має на меті сприяти забезпеченню фінансової стабільності кредитних спілок та захисту вкладів їхніх членів. Система навчально-консультаційних центрів покликана допомогти кредитним спілкам працювати більш професійно, опановувати нові технології кредитування, розробляти нові продукти, забезпечувати кредитівки підтримкою професіоналів, у послугах яких вони відчувають потребу.

Одним з ключових напрямів у діяльності ВАКС є широка просвітницька робота серед кредитних спілок та їхніх членів. ВАКС бере активну участь у проекті "Фінансова просвіта", спрямованому на розповсюдження базових фінансових знань серед малозабезпеченого населення України, бо в Україні існує великий дефіцит таких знань, через що люди можуть легко "потрапити на фінансовий гачок" нечесних фінансових організацій. Захищаючи інтереси простих українців, ВАКС спільно з ОКС "ПЗВ" також виступила ініціатором проекту "Відкрита кредитна спілка", який має на меті зробити кредитні спілки України більш прозорими і надійними для своїх членів.

В Україні існує велика небезпека того, що деякі кредитні спілки відходять від кооперативних принципів, недотримуються демократичних норм управління, забувають про права своїх членів. ВАКС докладає великих зусиль, щоб протистояти цим тенденціям. Ідея полягає в тому, щоб за допомогою ефективних інформаційних кампаній та просвітницьких заходів підтримувати у свідомості лідерів кредитних спілок та їх членів розуміння суті кооперативних принципів і цінностей та істинної місії кредитних спілок у суспільстві, економічному та соціальному житті країни, а також формувати позитивний "ринковий бренд" кредитних спілок у мільйонів їх потенційних членів. Цій меті служить, зокрема, Вісник кредитної кооперації, який ВАКС почала випускати з червня цього року спільно з діловим щотижневиком "Україна Бізнес Ревю" за підтримки Канадської програми зміцнення кредитних спілок в Україні. Цей часопис надсилається в усі кредитні спілки України, щоб донести до них неупереджену інформацію про те, що відбувається в кредитному русі, про новітні ринкові тенденції у фінансовому секторі України та найкращий світовий досвід у сфері діяльності кредитних спілок, а також щоб допомогти порадами кредитним спілкам, створити форум, де вони зможуть обмінюватися ідеями та досвідом, обговорювати болючі питання і актуальні проблеми.

Наш адрес
Харьков, ул. Мироносицкая, 19А
тел: (057) 715-77-20
(050) 198-07-71
(067) 572-21-51