Новости и Акции

04.01.2017
Важная информация
Для связи с сотрудниками кредитного союза, добавлены номера телефонов мобильной сотовой связи. Просьба обращаться по тел: 050-198-07-71; 067-572-21-51 С уважением, Правление ХОКС "Слобожанский"...

16.12.2016
Депозитные вклады
...

11.10.2016
20 октября - Международный день кредитных союзов
Ежегодно, в конце октября с 1948 года, каждый третий четверг октября, более 60 тысяч кредитных кооперативов которые объединяют около 223 миллионов людей, напоминают во всех уголках мира, о себе, о своей миссии, о результатах деятельности.

Загальні збори членів кредитної спілки 2014

Шановний члене Харківської обласної кредитної спілки „Слобожанська”!

   Запрошуємо Вас взяти участь в чергових загальних зборах членів Харківської обласної кредитної спілки “Слобожанська”, які відбудуться 30 травня 2014 року об 15:00 за адресою: м. Харків, м. „Університет”, вулиця Мироносицька, 42, в приміщенні Національного наукового центру „Інститут метрології”, конференцзал.

Реєстрація присутніх членів для участі в загальних зборах проводиться 30 травня 2014 року з 14:30 до 15:00.

 

Порядок денний:

  1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки.
  2. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради.
  3. Заслуховування та затвердження звіту правління.
  4. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету.
  5. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії.
  6. Заслуховування висновку аудитора.
  7. Затвердження звітності про фінансово-господарську діяльність кредитної спілки за 2013 рік.
  8. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності за 2013 фінансовий рік.
  9. Затвердження Статуту в новій редакції.
  10. Ознайомлення з бюджетом на 2014 фінансовий рік.

Ознайомлення членів Спілки з документами, пов’язаними із порядком денним, з біографіями кандидатів у члени спостережної ради та ревізійної комісії, можна здійснити в офісі ХОКС „Слобожанська”. Проекти рішень та документи будуть надані під час реєстрації членів кредитної спілки на загальні збори.

Заяви від членів Спілки з пропозиціями та зауваженнями щодо порядку денного приймаються у письмовій формі на ім’я Голови спостережної ради, до 12 травня 2014 року в офісі ХОКС „Слобожанська” за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 19-а.

Довідки за тел: (057) 715-77-02, 715-77-20.

kredit left kredit