Новости и Акции

04.06.2018
Загальні Збори членів кредитної спілки
25 травня 2018 року відбулись загальні збори членів Харківської областної кредитної спілки "Слобожанська".

05.02.2018
Кредит на стоматологическое протезирование
...

18.12.2017
Информация по вкладам
С 24 нобря 2017 года, решением правления ХОКС "Слобожанский" снижены ставки по депозитным вкладам в среднем на 1% годовых. Детальная информация в разделе "Услуги для вкладчиков".

ВАКС висловила свої пропозиції та зауваження до «Національної доповіді»

 

21 квітня 2009 року Всеукраїнська асоціація кредитних спілок звернулася з проханням до Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України врахувати її пропозиції при подальшому опрацюванні «Національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні» (далі – Національна доповідь) на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 18.03.2009 №40285/139/1-08.

«Всеукраїнська асоціація кредитних спілок в цілому підтримує стратегічні та тактичні пріоритети у сфері розвитку підприємництва, окреслені Національною доповіддю», – говориться у зверненні Асоціації. - Водночас ВАКС вважає за необхідне більш повно враховувати важливу роль кредитівок у кредитно-фінансовій підтримці діяльності малого бізнесу та фермерства, формуванні середнього класу та підвищенні рівня зайнятості населення країни».

Зокрема, у контексті обговорення Національної доповіді, а саме розділів 4.2, 4.3 і 4.5 та Стратегічних пріоритетів державної політки розвитку підприємництва в Україні, Асоціація пропонує:

  • визначити пріоритетом внесення змін у відповідні законодавчі акти України та формування сприятливого регуляторного середовища з метою підвищення здатності кредитних спілок до ефективного кредитування та надання інших фінансових послуг малим підприємствам та фермерським господарствам;
  • розглянути можливість повноцінного залучення кредитних спілок до реалізації національних та регіональних програм сприяння та підтримки розвитку підприємництва;
  • сприяти залученню кредитних спілок до програм часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами та інших механізмів здешевлення кредитів для малого бізнесу та фермерів;
  • розглянути можливість залучення кредитних спілок до цільового рефінансування з метою подальшого кредитування приватних підприємницьких ініціатив, у тому числі в рамках програм соціальної адаптації та утворення додаткових робочих місць;
  • сприяти опрацюванню та запровадженню механізмів можливої взаємодії між кредитними спілками та елементами інфраструктури підтримки розвитку малого підприємництва;
  • серед заходів з активізації інвестиційної та інноваційної діяльності малих і середніх підприємств у складі стратегічних пріоритетів у сфері розвитку підприємництва передбачити захід такого змісту: «формування належного правового середовища та утворення необхідних інституційних можливостей з метою розширення діяльності кредитних спілок з надання кредитів та інших фінансових послуг для суб'єктів малого підприємництва і фермерських господарств із одночасним наданням їм права набуття членства в кредитній спілці, а також запровадження за державної підтримки системи гарантування вкладів членів кредитних спілок та механізмів рефінансування кредитних спілок».

kredit left kredit