Новости и Акции

04.06.2018
Загальні Збори членів кредитної спілки
25 травня 2018 року відбулись загальні збори членів Харківської областної кредитної спілки "Слобожанська".

05.02.2018
Кредит на стоматологическое протезирование
...

18.12.2017
Информация по вкладам
С 24 нобря 2017 года, решением правления ХОКС "Слобожанский" снижены ставки по депозитным вкладам в среднем на 1% годовых. Детальная информация в разделе "Услуги для вкладчиков".

16 травня 2009 року відбулись загальні збори членів Харківської областної кредитної спілки "Слобожанська"

16 травня 2009 року в приміщені Харківського Національного Універсітету ім.В.Н.Каразіна відбулись загальні збори членів Харківської областної кредитної спілки "Слобожанська".

Члени кредитної спілки на загальних зборах розглянули та прийняли рішення з наступних питаннь порядку денного:

1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки.

2. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради.

3. Про набуття повноважень члена спостережної ради.

4. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету.

5. Заслуховування та затвердження звіту правління.

6. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії.

7. Заслуховування висновку аудитора.

8. Заслуховування та затвердження річної звітності та результатів діяльності кредитної спілки за звітний рік.

9. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності ХОКС „Слобожанська" за 2009 фінансовий рік.

10. Про використання нерозподіленого доходу, що залишився в розпорядженні кредитної спілки за підсумками 2008 фінансового року.

11. Затвердження „Положення про загальні збори членів Харківської обласної кредитної спілки „Слобожанська".

12. Ознайомлення з бюджетом на 2009 фінансовий рік.

kredit left kredit